DaQela's Syringa kommer fra Danmark. Hun er født 06.10.2016 på Bornholm.

Turen hjem fra Bornholm gikk over al forventning. Hun var rolig i bilen og lå for det meste og sov. Hun tok fergeturen, hotellovernattinger og besøk hos "bestemor" med stor ro, å slo seg fort til ro på di plassene vi stoppet.

Når vi kom hjem til guttene ble hun litt skremt av Akiro sin velkomst. Han er litt over gjenomsnittet happy, og det ble nok litt mye. Men hun vendte seg fort, og nå kan hun "bosse" litt.

HD= B, AD= 0, Patella= FREE, Øyne= FREE

TgAA, T4 , THS, TLI = Alle prøver OK.  Prøver tatt 2019, 2020, 2021 

Chila er Dandy Walker N/N= Free

She has 2 litter: 6 puppies born 19.06.2019, 7 puppies born 03.06.21

Colour Locus S - Piebald or extreme white spotting   S/S The dog is likely to have solid coat colour with minimal white.
Colour Locus E - Extensions   E/E The dog is likely to express the coat colour defined by the K and A loci.

Then we finally found our little princess. Her name is Syringa, but we call her Chila, and she is from DaQela's in Denmark. She was born 06.10.2016 on Bornholm.
The trip home from Bornholm exceeded all expectations. She was quiet in the car and lay for the most part and slept. She took the ferry, hotel stays and visits to "grandma" with great peace, and settle down quickly in the places we stopped.
When we got home to the boys, she was a little scared of Akiro's welcome. He is a little above average happy, and it was  a bit much. But she turned quickly, and now she can be the "boss" over the boys :-)