Risangårdens Milo har 2 kull etter seg. 

1 kull i Sverige med Artaio's Amitola. 4 valper.

Helse: 1 ikke helsesjekket,

1 med HD C,

2 med HD B.

3 AD 0.0

3 Patella 0/0.

2 har sjekket øyne UA

1 kull i Norge med DaQela's Syringa. 6 Valper

HD A= 3 stk,

HD B 3 stk

AD= 6 stk 0.0

Patella= 6 stk 0/0

Øyne= 1 ikke sjekket, 4 påvist, 1 UA

Alle valper er friske